لیست قیمت

جستجو
مدل کارتریج نام رایج در بازار تعداد برگ سازگار با پرینترهای مدل قیمت شرکت قیمت + مالیات بر ارزش افزوده
۱
کارتریج303 G&B WHITE
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
۲
کارتریج G&B Plus 725
کارتریج 725 کانن ۲۵۰۰ برگ 6020-6000 ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۳
کارتریج726 G&B WHITE
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
۴
کارتریج G&B Plus 728
کارتریج 728 کانن ۲۵۰۰ برگ 4430-4410 ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۵
کارتریج G&B WHITE 728
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
۶
کارتریج G&B Plus 737
کارتریج 737 کانن ۲۵۰۰ برگ 210 ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۷
کارتریج G&B Plus FX10
کارتریج FX10 کانن ۲۵۰۰ برگ 4150-4140 ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۸
کارتریج 712 G&B WHITE
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
۹
کارتریج 725 G&B WHITE
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۰
کارتریج G&B WHITE 737
۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۸۴,۰۰۰ تومان
۱۱
کارتریج G&B WHITE EP22
۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۸۴,۰۰۰ تومان
۱۲
کارتریج G&B WHITE FX10
۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۷۳,۰۰۰ تومان
محصولی با مشخصات وارد شده یافت نشد. اگر محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید از فرم تماس استفاده نمایید.