کارتریج لیزری برادر Brother

لیست قیمت

جستجو
مدل کارتریج نام رایج در بازار تعداد برگ سازگار با پرینترهای مدل قیمت شرکت قیمت + مالیات بر ارزش افزوده
۱
کارتریج G&B WHITE 2025
۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۷۱,۰۰۰ تومان
۲
کارتریج G&B Plus 2260-2280
کارتریج 2260-2280 برادر ۲۶۰۰ برگ 2240-2270 ۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰ تومان
۳
کارتریج G&B Plus 3185-3145
کارتریج 3185-3145 برادر ۷۰۰۰ برگ 5240-5250 ۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰ تومان
۴
کارتریج G&B Plus 3250-3290
کارتریج 3250-3290 برادر ۷۰۰۰ برگ 5340-5350 ۲۶۸,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۰۰۰ تومان
۵
کارتریج 2060 G&B WHITE
۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۷۱,۰۰۰ تومان
۶
کارتریج G&B WHITE 2130-2150
۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۷۱,۰۰۰ تومان
۷
کارتریج G&B WHITE 2305
۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۷۱,۰۰۰ تومان
۸
کارتریج G&B WHITE 3030-3060
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
۹
کارتریج G&B WHITE 3320-3350
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۳۲۵,۰۰۰ تومان
محصولی با مشخصات وارد شده یافت نشد. اگر محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید از فرم تماس استفاده نمایید.